17 września 2018

1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Infrastruktura i Środowisko nabór IV – zapraszamy do współpracy

Przed nami kolejny, ostatni w tym roku nabór na projekty z zakresu budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej […]
24 lipca 2018

Project Energy Partnerem Krajowej Izby Ciepłownictwa

Jako partner Krajowej Izby Ciepłownictwa chcemy  czynnie uczestniczyć w procesach unowocześnień i kompleksowego rozwoju ciepłownictwa  w Polsce. Wyzwania które przed nami stoją to: integrowanie środowiska osób fizycznych […]
17 kwietnia 2018

Rusza nowy program unijny LIFE !

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania […]
27 października 2017

Ruszyły dotacje dla Uczelni Wyższych i Instytutów – POIiŚ 1.3.1

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat nowego naboru konkursu POIiŚ: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach […]
3 października 2017

Fundusze Norweskie – podstawowe informacje

Fundusze Norweskie i fundusze EOG czyli Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te […]
18 września 2017

Ruszyły dotacje na kogeneracje dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej – POIiŚ 1.6.1

Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił II już nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 […]
10 marca 2017

Obowiązkowe audyty energetyczne dla przedsiębiorców!!

Nasza firma oferuje przeprowadzanie audytów energetycznych zgodnych z wytycznymi zawartymi w Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz w normie PN-EN 16247. Celem audytu energetycznego jest wskazanie […]
11 sierpnia 2015

Project Energy członkiem założycielem Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii

Jednym z podstawowych problemów pojawiających się w związku z rozwojem gospodarczym oraz jego wpływem na stan środowiska naturalnego jest kondycja energetyczna środowiska rozumiana jako stan zasobów, źródeł, transmisji i efektywności […]