Dzięki kompetencjom i doświadczeniu naszych partnerów zapewniamy profesjonalne doradztwo w zakresie sposobu planowania i finansowania inwestycji. Dzięki kompetencjom technicznym naszych pracowników rekomendujemy najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązania, które poprawiają efektywność i bezpieczeństwo energetyczne.

Kompleksowo przygotowujemy:
  • Strategie rozwoju w oparciu o fundusze Unijne
  • Analizy aktualnej infrastruktury energetycznej
  • Koncepcje doboru technologii wraz z analizą opłacalności inwestycji
  • Optymalne źródła finansowania inwestycji
  • Studia wykonalności inwestycji
  • Biznesplany
  • Dostosowanie do konkluzji BAT
  • Wnioski o przyznanie białych certyfikatów
  • Koncesje na sprzedaż/obrót energią