W Polsce wsparcie unijne na rzecz efektywności energetycznej udzielane jest przede wszystkim przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W zależności od rodzaju wsparcia, zainteresowany podmiot może starać się o dotację bezzwrotną lub preferencyjną pożyczkę.

Dofinansowanie można uzyskać na projekty realizowane m.in. w następujących obszarach:
  • Wysokosprawna Kogeneracja
  • Modernizacja sieci ciepłowniczych
  • Głęboka termomodernizacja budynków
  • Wdrażanie systemów zarządzania energią
  • Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej i gazu
  • Modernizacja procesów technologicznych czy przemysłowych
  • Projekty badawczo - rozwojowe
Oprócz funduszy zarządzanych przez NFOŚiGW, beneficjenci inwestujący w efektywność energetyczną będą mogli także liczyć na dotacje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska ( WFOŚ ) oraz Funduszy Norweskich.