Finansowanie

W związku z dużą różnorodnością programów finansujących inwestycje mające na celu zastosowanie rozwiązań energooszczędnych oraz wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii, dla naszych Klientów poszukujemy źródeł finansowania, pozwalających zrealizować inwestycję w sposób optymalny i jak najbardziej korzystny ekonomicznie.

Środki finansowe, w zależności od rodzaju i kosztów przedsięwzięcia, dostępne są zazwyczaj w formie dotacji, kredytu preferencyjnego, a także połączenia obydwu form dofinansowania, dzięki czemu w niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie finansowania na 100% kosztów inwestycji. 

 

Biorąc pod uwagę planowane nabory wniosków o dofinansowanie z nowej perspektywy finansowej 2014-2020 proponujemy kompleksowe wsparcie w pozyskaniu środków finansowych w następujących obszarach:

 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • Wykorzystanie systemów kogeneracyjnych i trigeneracyjnych,
 • Głęboka termomodernizacja budynków,
 • Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED,
 • Instalowanie systemów pomiarowych i zarządzania energią.
 • Modernizacja systemów energetycznych:
  • kotłowni, węzłów cieplnych, sieci cieplnych,
  • systemów grzewczych i chłodniczych,
  • systemów klimatyzacji i wentylacji,
  • systemów zasilania elektroenergetycznego,

finansowanie