Nasza firma zrealizowała wiele projektów poprawiających efektywność energetyczną zarówno dla klientów instytucjonalnych i biznesowych.

Nazwa przedsięwzięcia Kwota dofinansowania
Suma 931 930 573 zł
Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej 9 401 115,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków ARION Szpitale Sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju 2 621 221,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych Gminy Braniewo poprzez kompleksową termomodernizację Zespołu Szkół w Lipowinie oraz Szkoły Filialnej w Szylenach 2 404 738,32
Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa 8 189 965,29
Kompleksowa termomodernizacja budynków szpitala Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie 7 088 468,37
Termomodernizacja budynku kotłowni i laboratorium MPEC Sp. z o.o. w Braniewie 588 864,32
Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Braniewie 6 635 897,75
Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta 8 485 772,00
Głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) Sp. z o.o. w Brodnicy 854 287,80
Poprawa efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy 3 707 689,10
Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy 3 585 691,99
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku 4 739 218,12
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Robotnika w Szylenach 326 516,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie 4 734 567,39
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie 10 191 376,00
Termomodernizacja budynku przemysłowego w przedsębiorstwie PROJEKT-K2 D. Kraśnicki i Wspólnicy Sp. J. 519 811,92
Poprawa efektywności energetycznej wspólnoty mieszkaniowej Słoneczna Polana 608 436,79
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie poprzez głęboką modernizację energetyczną w tym zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 2 291 310,13
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach 20 987 956,20
Poprawa efektywności energetycznej budynków Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 20 919 111,40
Poprawa efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii SPZOZ w Kielcach 32 378 131,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra poprzez glęboką modernizację energetyczną w tym zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 2 261 342,78
Termomodernizacja budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach 664 860,74
Termomodernizacja SP ZZPZ w Kozienicach 3 270 715,76
Budowa systemu kogeneracyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach 1 824 571,64
Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Kozienicach 4 721 818,00
Termomodernizacja budynków Zakładu dla Niewidomych w Laskach 4 134 400,00
Termomodernizacja budynków w Gminie Mały Płock 6 340 934,24
Termomodernizacja budynków w Gminie Mały Płock 2 639 493,71
Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim 5 734 054,68
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 457 517,00
Termomodernizacja zespołu dwóch budynków SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E Biernackiego w Opocznie 2 260 988,48
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku kotłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie 695 522,11
Poprawa efektywności wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej poprzez budowę systemu kogeneracyjnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie 5 156 645,62
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku firmy VESTOM Sp. z o.o. w Ostrowie Mazowieckiej 354 875,63
Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu 2 330 544,18
Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 21 736 708,00
Głęboka termomodernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica 59 784 595,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Etap I 4 964 712,04
Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 9 551 313,39
Optymalizacja systemu ciepłowniczego Cegielni w Plewicach 7 654 200,00
Budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku 3 352 091,08
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie 12 263 518,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków MSCZ w Pruszkowie - Zadanie I 13 450 480,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków MSCZ w Pruszkowie - Zadanie II 9 669 584,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków MSCZ w Pruszkowie - Zadanie III 22 971 498,00
Ograniczenie zanieczyszczeń do powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. 1 122 343,00
Modernizacja i budowa systemu trigeneracyjnego Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie 1 659 230,64
Poprawa efektywności energetycznej budynków Klasztoru Świętej Anny Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego, Aleksandrówka 42, 42-248 Przyrów 5 768 735,00
Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu 15 106 957,19
Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu 18 518 941,18
Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do MSS Sp. z o.o. w Radomiu 32 843 030,00
Termomodernizacja obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego 3 472 216,80
Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego 4 179 157,03
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku należącego do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach 1 834 271,45
Termomodernizacja budynków szpitalnych wojewódzkiego szpitala zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach 4 630 096,53
Modernizacja oraz budowa sieci ciepłowniczej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o.o. 3 869 233,42
Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla CERRAD Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach 9 977 833,49
Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 1 820 010,00
Rozbudowa systemu ciepłowniczego ZGC o wysokosprawny układ kogeneracyjny wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o technologię zgazowania biomasy, z ceramicznym filtrem spalin o wysokiej skuteczności odpylania w zakresie PM2,5 i PM10 10 855 704,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej 2 544 367,19
Poprawa efektywności energetycznej budynków przy Al. Prymasa Tysiąclecia 48A 8 646 018,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. 13 864 864,38
Budowa systemu kogeneracyjnego Parafii św. Sofii Mądrości Bożej 365 657,94
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk 1 634 676,59
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Energetyki - Instytutu Badawczego w Warszawie 2 210 812,29
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 10 864 452,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii przy ul. Indiry Gandhi 14 3 490 562,58
Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w siedzibie przy ul. Chocimskiej 5 w Warszawie 14 051 037,00
Głęboka termomodernizacja Obiektów Instytutu Lotnictwa 6 603 532,79
Głęboka termomodernizacja Obiektów Instytutu Lotnictwa 18 143 254,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 2 545 336,12
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Elektrotechniki w Warszawie 2 951 449,18
Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki 5 367 381,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków Klasztoru OO. Dominikanów w Warszawie przy ul. Freta 10 4 359 824,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Klasztoru św. Józefa Ojców Dominikanów w Warszawie 2 257 630,00
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków Parafii Narodzenia Pańskiego przy Sanktuarium MB Ostrobramskiej w Warszawie 1 467 623,00
Termomodernizacja budynków  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 3 180 049,62
Modernizacja i budowa systemu trigeneracji wraz z modernizacją systemu wentylacji i klimatyzacji dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. Etap I 4 923 976,75
Modernizacja i budowa systemu trigeneracyjnego wraz z modernizacją systemu wentylacji i klimatyzacji dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - Etap II 23 225 524,00
Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. Prof. Dr Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 1 743 665,12
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Wilanowskiej 317 1 043 457,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie 4 815 993,86
Wdrożenie do praktyki gospodarczej na skalę Europejską innowacyjnego produktu w postaci papieru barierowego nowej generacji, zapobiegającego migracji krytycznych substancji do żywności w oparciu o dedykowane wyniki prac B+R 5 897 800,00
Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci wielofunkcyjnych stołów rehabilitacyjnych i zabiegowych w konstrukcji modułowej o wysokich parametrach wytrzymałościowych 4 246 407,81
Produkcyjne wdrożenie folii opakowaniowej z zastosowaniem wzmocnienia struktury materiału nanokompozytami polimerowymi w wyniku prac badawczych 17 230 675,00
Wdrożenie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy ASTRA S.A. w zakresie sprzedaży artykułów szkolno-biurowych na wybranych rynkach zagranicznych 646 425,00
Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych 6 787 903,53
Optymalizacja procesu produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego z wykorzystaniem nadzorowania procesu wytłaczania oraz metod inteligencji obliczeniowej 2 936 940,64
Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej i połączonych z nimi systemów teleinformatycznych 2 374 174,78
Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej 9 988 352,03
Oferta zabytki Zarszyna - prace konserwatorskie zabytkowego Kościoła pw. św. Marcina i Matki Bożej Szkaplerznej w Zarszynie 2 168 727,85
Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku 12 119 164,37
Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica w Jaworznie – etap 1 192 219 120,68
Rekultywacja i remediacja terenów dawnej kokosowni orzegów 16 921 646,90
Zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych, jako źródła energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Raniżów 666 648,42
Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów 9 879 053,16
Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów 9 569 159,90
Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki 9 018 683,97
Rozwój OZE na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza 9 318 076,45
Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojciechów 2 537 788,64
Zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kamień 1 937 789,98