Nadzór

Myślą przewodnią prowadzonych przez nas działań jest pomoc naszym Klientom w realizacji inwestycji w oparciu o najnowsze standardy zarządzania projektami.

Podstawowe zadania jakie realizujemy to :

 • Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego
 • Pomoc w wyborze inspektorów nadzoru inwestorskiego
 • Pomoc w wyborze profesjonalnego wykonawcy inwestycji
 • Nadzór nad procesem inwestycyjnym
 • Nadzór nad osiągnięciem wskaźników rezultatu projektu
 • Rozliczenie dofinansowania

Naszymi Klientami są :

 • Szpitale
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
 • Spółdzielnie Mieszkaniowe
 • Wyższe Uczelnie