Myślą przewodnią prowadzonych przez nas działań jest kompleksowa pomoc Naszym klientom w realizacji inwestycji w oparciu o najnowsze standardy zarządzania projektami.

Główne cele jakie realizujemy to:

  • Występowanie w charakterze Inwestora Zastępczego
  • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej
  • Wybór profesjonalnego wykonawcy inwestycji
  • Nadzór nad procesem inwestycyjnym ( Inspektorzy Nadzoru )
  • Rozliczenie dotacji Unijnej
  • Nadzór nad osiągnięciem wskaźnika rezultatu