Doradztwo techniczne

Audyty energetyczne przedsiębiorstwa

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa został narzucony w Ustawie z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Zgodnie z zapisami ustawy przedsiębiorstwa, które w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały ponad 250 osób lub ich roczny obrót netto wyniósł więcej niż 50 mln euro, muszą sporządzać taki audyt co 4 lata począwszy od roku 2017. Przedsiębiorstwa takie powinny przeprowadzić kolejny audyt do 2021 roku.
Audyty energetyczne przedsiębiorstwa

Audyt powinien objąć co najmniej 90% całkowitej energii zużywanej przez przedsiębiorstwo w budynkach, instalacjach przemysłowych oraz w transporcie. Efektem  audytu  jest  zaproponowanie  modernizacji  zwiększających  efektywność  wraz z podaniem konkretnej wartości energii możliwej do zaoszczędzenia.

Poprawnie sporządzony audyt może stanowić podstawę do planowania strategicznych inwestycji, które zwiększą konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a tym samym redukując koszty energii oraz budując dobry obraz firmy dbającej o środowisko i klimat.

Sporządzanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa wymaga wzajemnej współpracy między przedsiębiorstwem, a audytorem. Model naszej współpracy można podzielić na 5 etapów.

Dobrą  praktyką  jest  również  myślenie  o  możliwych  realizacjach  zaproponowanych  w audycie rozwiązań. Dla działań zwiększających efektywność energetyczną możliwe jest  pozyskanie  dodatkowego  dofinansowania  z  szerokiej  palety  możliwości  zarówno z środków krajowych jak i europejskich. Wybierając firmę audytorską warto kierować się możliwością przyszłej współpracy na etapie pozyskiwania dofinansowania. Długofalowa współpraca pozwala osiągnąć korzyści z tytułu lepszego zrozumienia zakładu oraz zachodzących w nim procesów, co usprawnia proces przygotowywania wniosków o dofinansowanie tym samym zwiększając ich szanse na pozytywne rozpatrzenie.