Doradztwo techniczne

Ekspertyzy techniczne

Tworzymy ekspertyzy techniczne w zakresie gospodarowania energią u naszych klientów. Ekspertyzy zawierają analizę zużycia energii, wykorzystanie potencjału energetycznego klienta oraz możliwości poprawy w tym obszarze. Analizujemy słabe punkty budynków, instalacji oraz urządzeń i maszyn pracujących u klientów. Proponujemy wachlarz rozwiązań na zidentyfikowane problemy, proponując jednocześnie najkorzystniejszy sposób finansowania.
Ekspertyzy techniczne

Ekspertyzy dotyczą rozwiązań architektonicznych, sanitarnych, elektroenergetycznych. Odbiorcami naszych usług są przedsiębiorstwa produkcyjne, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe, szkoły oraz obiekty sportowe. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, ekspertyzy mogą mieć charakter kompleksowy bądź skupiać się na jednym, wyszczególnionym obszarze zainteresowania.     Przeprowadzenie     ekspertyzy     przynosi     większą     świadomość o   zarządzanym   majątku,   pozwala   wypracować   dogodne   rozwiązanie   problemu, z którym do tej pory nie można było sobie poradzić.