Pozyskiwanie finansowania

Energetyka

Planujesz uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia redukujące zużycie energii i emisję zanieczyszczeń? Zgłoś się do nas, świadczymy szeroki wachlarz usług związanych z pozyskiwaniem i rozliczeniem funduszy w sektorze energetyki. Pomożemy w przygotowaniu dokumentacji wymaganych w ramach programów unijnych, które są obłożone skomplikowanymi kryteriami formalnymi. Zanim wybierzemy odpowiednie dla inwestycji źródło finansowania, sprawdzimy wszystkie warunki oraz kryteria spełniające Twoje oczekiwania, dokładnie wyliczmy koszty pozyskania i uzyskane korzyści dla Twojego przedsięwzięcia.
Pozyskaliśmy już 1015466034

W czym możemy pomóc

  • Przygotowywanie i koordynacja projektów realizowanych przy pomocy finasowania z funduszy UE;
  • Wybór odpowiedniego źródła finansowania inwestycji w obszarze energetyki;
  • Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji projektu;
  • Rozliczenie projektu z Instytucjami Zarządzającymi;
  • Opracowanie wniosku o dofinansowanie;
  • Skompletowanie i weryfikację dokumentów formalnych;
  • Przygotowywanie opracowań potrzebnych do uzyskania dofinansowania.

 

Co możemy zyskać?

  • Poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach i sektorze publicznym;
  • Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz w układach kogeneracyjnych;
  • Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji;