Blog

Inwestycje w obszarze kogeneracji

Z uwagi na ciągłe zmiany w obszarze energetycznym (ustawa mocowa) zachęcamy do inwestycji w obszarze kogeneracji
i finansowania ich w ramach konkursu NFOŚiGW – Energia Plus (pożyczka z umarzalnością). Dodatkowym elementem „zachęty” jest uwzględnienie premii gwarantowanej przy kogeneracji o mocy do 1MW:

Energia Plus (pożyczka) dla kogeneracji z uwzględnieniem premii gwarantowanej
Przykładowa opłacalność z inwestycji dla systemu kogeneracyjnego – jeżeli instalacja będzie pracować 7 tys. godzin rocznie
to okres zwrotu wyniesie około 4 lat. Mimo tak dużej opłacalności inwestycji możliwe są dodatkowo 2 źródła sfinansowania inwestycji oraz dodatkowy mechanizm premii gwarantowanej przynoszący stały dochód przez 15 lat.

Przed przystąpieniem do działania proponujemy bezpłatną wizję lokalną zakładu oraz weryfikujemy opłacalność inwestycji zarówno od strony efektywności energetycznej, przepisów, wskaźników realizacji projektu jak również od strony ekonomii. Każdy projekt otrzymuje opiekuna technicznego i merytorycznego, którzy dbają o projekt od momentu planowania
aż po zakończenia projektu.