Blog

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczący planowanych programów #NFOSiGW

NFOŚiGW w niedługim czasie uruchomi nowe programy:

 1. Wsparcie wykorzystania magazynów na cele stabilizacji sieci
  1. Beneficjenci: OSD
  2. Przedsięwzięcia: Budowa magazynów zintegrowanych z siecią dystrybucyjną, świadczących usługi stabilizacji na rzecz sieci dystrybucyjnej, służących poprawie parametrów jakości energii elektrycznej
  3. Finansowanie: dotacja do 60%
 2. Digitalizacja sieci ciepłowniczych
  1. Beneficjenci: przedsiębiorcy prowadzący koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła
  2. Przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa systemu telemetrii i telemechaniki, wsparcie nowoczesnych narzędzi i rozwiązań IT służących do zdalnego nadzoru, sterowania, monitorowania, przekazywania informacji i regulacji pracy systemu ciepłowniczego
  3. Finansowanie: dotacja do 50% i pożyczka do 100%
 3. Kogeneracja dla energetyki i przemysłu
  1. Beneficjenci: Przedsiębiorcy wytwarzający energię o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW, ciepło użytkowe do sieci nie więcej niż 30%
  2. Przedsięwzięcia: Budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, maksymalnie 30% wytworzonego ciepła użytkowego zostanie wprowadzone do sieci ciepłowniczej
  3. Finansowanie: dotacja do 50% i pożyczka do 100%
 4. Kogeneracja dla ciepłownictwa
  1. Beneficjenci: przedsiębiorcy wytwarzający energię lub ciepło – całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego nie mniej niż 50 MW. Co najmniej 70% ciepła użytkowego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej
  2. Przedsięwzięcia: Budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
  3. Finansowanie: dotacja do 50% i pożyczka do 100%
 5. Moje ciepło
  1. Beneficjenci: osoby fizyczne
  2. Przedsięwzięcia: zakup i montaż pomp ciepła (powietrzne/gruntowe) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
  3. Finansowanie: dotacja do 30% (powietrzna pompa do 7 tys. zł, gruntowa pompa do 21 tys. zł)
 6. Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne
  1. Beneficjenci: przedsiębiorcy
  2. Przedsięwzięcia: wytwarzanie energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w ramach budowy/rozbudowy istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów
  3. Finansowanie: dotacja do 50% i pożyczka do 100%

 

Link: Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego dał dzisiaj zielone światło finasowaniu ze środków europejskich sześciu programów zgłoszonych przez Polskę w ramach II transzy Funduszu Modernizacyjnego – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)