Blog

Konkursy dotacyjne NFOŚiGW planowane na lata 2022-2030

 1. Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej,
 2. Przemysł energochłonny – OZE,
 3. Przemysł energochłonny – dekarbonizacja,
 4. Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu,
 5. Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
 6. Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne cz. 3,
 7. Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna,
 8. Digitalizacja sieci ciepłowniczych,
 9. Kogeneracja dla Ciepłownictwa,
 10. Kogeneracja Powiatowa,
 11. OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa,
 12. Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru.

*Powyższe konkursy są po konsultacjach i oczekują na akceptację zapisów przez Zarząd Jednostki Wydatkującej.