Blog

Nowelizacja Ustawy o Efektywności Energetycznej

17.03. 2021 r. przyjęto nowelizację Ustawy o Efektywności Energetycznej, z uwagi na natłok innych covidowych zmian wysyłam Państwu wykaz zmian, w naszym odczuciu istotnych od strony efektywności energetycznej wraz z linkiem do nowelizacji ustawy.

Do najważniejszych zmian należą:
1. Do realizacji celu zapisanego w ustawie (oszczędności 5,58 mln toe do 2030 przez PL) będą wliczane inwestycje finansowane
z budżetu państwa, samorządów, UE, środków pomocy NFOŚiGW, WFOŚiGW i Gospodarki Wodnej;
2. Wprowadza się możliwość rozliczania zobowiązań (a więc tego, że niektóre podmioty muszą umarzać świadectwa efektywności energetycznej co roku) poprzez realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
u odbiorców końcowych w ramach programów bezzwrotnych dofinansowań;
3. Dodatkowo system świadectw efektywności energetycznej obejmie przedsiębiorstwa paliwowe wprowadzające do obrotu paliwa ciekłe do celów transportowych;
4. Wprowadzono obowiązek montażu liczników ciepła i wody umożliwiających odczyt zdalny do 1 stycznia 2027 dla zarządców lub właścicieli budynków wielolokalowych;
5. Zmianie uległy również wymagania co do osoby, która może sporządzać świadectwa.