Blog

Nowy program NFOŚiGW – „Nowa Energia”

NFOŚiGW przedstawił wytyczne i harmonogram startu nowego konkursu (podzielony na 6 poddziałań) tj:
1. Wodór – start konkursu 18.03.2021 – zakończenie naboru 31.05.2021 r.;
2. Plusenergetyczne budynki – start konkursu 1.06.2021 r. – zakończenie naboru 13.08.2021 r.;
3. Inteligentne miasta energii – start konkursu 2.08.2021 r. – zakończenie naboru 29.10.2021r.;
4. Wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu – start konkursu 02.08.2021 r. – zakończenie naboru 29.10.2021 r.;
5. Stabilne bezemisyjne źródła energii – start konkursu 02.08.2021 r. – zakończenie naboru 29.10.2021 r.;
6. Samowystarczalne klastry energetyczne – start konkursu 02.08.2021 r. – zakończenie naboru 29.10.2021r.;

Zapraszamy do współpracy!