Blog

POiŚ 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

1.03.2021 r. ogłoszono konkurs POiŚ 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł
wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej – instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe).

Poniżej wytyczne konkursu:

Termin: 31.03.2021 – 25.05.2021 (rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na październik 2021);
Alokacja: 80 000 000 zł (w tym 30 000 000 zł dla województwa śląskiego);
Rodzaj finansowania: pomoc zwrotna (z możliwością częściowego umorzenia);
Intensywność finansowania: 85% (łączna wartość wsparcia ze środków publicznych dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć
15 mln euro);
Beneficjenci: Przedsiębiorcy (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, kod 140);
Ważne załączniki: Studium wykonalności, załącznik ekologiczno-techniczny, pozwolenie na budowę (jeśli wymagane), koncesja
lub promesa koncesji.

Jesteśmy firmą inżynieryjno-konsultingową, od wielu lat zajmujemy się pozyskiwaniem dotacji oraz wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań
w energetyce głównie dla jednostek biznesu (zakłady produkcyjne i przemysłowe), samorządu terytorialnego, placówek służby zdrowia, uczelni wyższych, jednostek naukowych itp. Skutecznie pozyskaliśmy już ponad MILIARD złotych na inwestycje i energetykę!
Mając na uwadze potrzeby inwestorów, nasze projekty wykonujemy kompleksowo.

W przypadku zainteresowania aplikowaniem w konkursie zapraszamy do kontaktu, zadawania pytań (telefon, mail, zoom, teams itp.).
Z przyjemnością nasi eksperci udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące konkursów oraz zasad którymi się rządzą.

Zapraszamy do współpracy!