Wybrane referencje

 

 

Miejscowość Nazwa przedsięwzięcia Kwota dofinansowania
Warszawa Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. 23 753 599,90
Radom Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do MSS Sp. z o.o. w Radomiu 34 571 610,00
Warszawa Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. Prof. Dr Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  2 179 581,40
Ostróda Poprawa efektywności wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej poprzez budowę systemu kogeneracyjnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie 14 145 000,00
Plecewice Optymalizacja systemu ciepłowniczego Cegielni w Plecewicach 20 277 780,00
Radom Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu 23 148 676,49
Starachowice Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla CERRAD Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach 26 011 050,00
Rzeszów Produkcyjne wdrożenie folii opakowaniowej z zastosowaniem wzmocnienia struktury materiału nanokompozytami polimerowymi w wyniku prac badawczych 17 230 675,00
Rzeszów Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych 6 787 903,53
Nowy dwór Maz. Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy 17 550 255,00
Ostróda Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku kotłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie 1 146 540,70
Rzeszów Wdrożenie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji firmy ASTRA S.A. w zakresie sprzedaży artykułów szkolno-biurowych na wybranych rynkach zagranicznych 646 425,00
Laski Termomodernizacja budynków Zakładu dla Niewidomych w Laskach 4 352 000,00
Braniewo Kompleksowa termomodernizacja budynków szpitala Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie 8 692 380,10
Mały Płock Termomodernizacja budynków w Gminie Mały Płock 7 466 072,66
Rzeszów Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów 9 879 053,16
Kozienice Budowa systemu kogeneracyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach 2 280 714,55
Jabłonna Poprawa efektywności energetycznej wspólnoty mieszkaniowej Słoneczna Polana 830 348,99
Warszawa Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytutu Energetyki – Instytutu Badawczego w Warszawie 3 631 426,24
Warszawa Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie 8 180 587,84
Piotrków Trybunalski Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piotrkowie Trybunalskim – Etap I 10 975 329,19
Pruszków Modernizacja i budowa systemu trigeneracyjnego Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie 2 142 481,57
Rzeszów Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojciechów 2 537 788,64
Braniewo Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa 12 077 245,11
Brodnica Głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) Sp. z o.o. w Brodnicy 1 389 301,99
Warszawa Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 11 436 266,00
Ciechanów Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie 6 901 780,74
Braniewo Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa 9 428 636,00
Tomaszów Mazowiecki Rozbudowa systemu ciepłowniczego ZGC w Tomaszowie Mazowieckim o wysokosprawny układ kogeneracyjny wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o technologię zgazowania biomasy, z ceramicznym filtrem spalin o wysokiej skuteczności odpylania w zakresie PM2,5 i PM10 2 918 9130,00
Rzeszów Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej i połączonych z nimi systemów teleinformatycznych 2 374 174,78
Skierniewice Zwiększenie efektywności energetycznej budynku należącego do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach 2 280 390,00
Rzeszów Zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kamień 1 937 789,98
Chmielnik Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku 5 028 985,41
Chruściel Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Robotnika w Szylenach 343 702,00
Kozienice Termomodernizacja SP ZZPZ w Kozienicach 4 088 394,71
Warszawa Modernizacja i budowa systemu trigeneracyjnego wraz z modernizacją systemu wentylacji i klimatyzacji dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. – Etap II 24 447 920,00
Rzeszów Zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych, jako źródła energii elektrycznej dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Raniżów 666 648,42
Oświęcim Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu 6 242 008,33
Biała Podlaska Poprawa efektywności energetycznej obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej 10 496 298,00
Rzeszów Wdrożenie na rynek europejski innowacji produktowej w postaci wielofunkcyjnych stołów rehabilitacyjnych i zabiegowych w konstrukcji modułowej o wysokich parametrach wytrzymałościowych 4 246 407,81
Brodnica Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy 9 849 772,50
Pruszków Ograniczenie zanieczyszczeń do powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. 11 812 993,00
Rzeszów Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów 9 569 159,90
Jędrzejów Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Specjalistycznego im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie poprzez głęboką modernizację energetyczną w tym zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 4 432 894,11
Rzeszów Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej 9 988 352,03
Warszawa Termomodernizacja budynków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 4 093 792,00
Pruszków Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie 13 633 512,00
Piła Głęboka termomodernizacja budynków Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica 62 931 153,00
Braniewo Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych Gminy Braniewo poprzez kompleksową termomodernizację Zespołu Szkół w Lipowinie oraz Szkoły Filialnej w Szylenach 3 132 226,00
Braniewo Termomodernizacja budynku kotłowni i laboratorium MPEC Sp. z o.o. w Braniewie 895 306,70
Biłgoraj Poprawa efektywności energetycznej budynków ARION Szpitale Sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju 2 759 180,00
Rzeszów Działania zmierzające do rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica w Jaworznie – etap 1 192 219 120,68
Warszawa Głęboka termomodernizacja Obiektów Instytutu Lotnictwa 12 712 119,72
Olsztyn Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 9150 347,00
Rzeszów Wdrożenie do praktyki gospodarczej na skalę Europejską innowacyjnego produktu w postaci papieru barierowego nowej generacji, zapobiegającego migracji krytycznych substancji do żywności w oparciu o dedykowane wyniki prac B+R 5 897 800,00
Warszawa Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk 2 015 570,00
Kielce Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra poprzez glęboką modernizację energetyczną w tym zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 5 303 266,87
Rzeszów Oferta zabytki Zarszyna – prace konserwatorskie zabytkowego Kościoła pw. św. Marcina i Matki Bożej Szkaplerznej w Zarszynie 2 168 727,85
Rzeszów Rekultywacja i remediacja terenów dawnej kokosowni orzegów 16 921 646,9
Rzeszów Rozwój OZE na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza 9 318 076,45
Płock Budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. Prof. Dr Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 5 048 634,03
Rzeszów Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki 901 8683,97
Opoczno Termomodernizacja zespołu dwóch budynków SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E Biernackiego w Opocznie 3 607 074,44
Ostrów Mazowiecka Zwiększenie efektywności energetycznej budynku firmy VESTOM Sp. z o.o. w Ostrowie Mazowieckiej 931 092,61
Gronowo Elbląskie Termomodernizacja budynku przemysłowego w przedsębiorstwie PROJEKT-K2 D. Kraśnicki i Wspólnicy Sp. J. 752 198,42
Warszawa Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Klasztoru św. Józefa Ojców Dominikanów w Warszawie 2 376 453,00
Warszawa Budowa systemu kogeneracyjnego Parafii św. Sofii Mądrości Bożej 524 722,42
Rzeszów Optymalizacja procesu produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego z wykorzystaniem nadzorowania procesu wytłaczania oraz metod inteligencji obliczeniowej 2 936 940,64
Rzeszów Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku 1 211 9164,37
Kozienice Termomodernizacja budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Krzyża w Kozienicach 831 075,93
Brodnica Poprawa efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy 10 670 865,00
Warszawa Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 3 137 225,15