Projektowanie

Projekty wielobranżowe

Wielobranżowość projektów umożliwia zaoferowanie naszym klientom rozwiązań o wysokich walorach technicznych i jakościowych. Dostarczamy nieszablonowe i funkcjonalne rozwiązania wykonując projekty techniczne od koncepcji po projekt wykonawczy. Rozpoczęcie prac nad obiektem od momentu powstawania pierwszej koncepcji oznacza dla nas dopasowanie odpowiednich technologii według standardów Inwestora, a także bardzo dobre poznanie inwestycji od jej podstaw i pierwotnych założeń.
Projekty wielobranżowe

Projekty wielobranżowe charakteryzują się
wzajemną współpracą różnych branż:

  • Architektonicznej,
  • Konstrukcyjno-budowlanej,
  • Sanitarnej,
  • Elektrycznej.

 

Każda z nich opracowuje własny projekt (koncepcyjny, budowlany lub wykonawczy)
i koordynuje go z innymi.

Podczas   całego   procesu   projektowania    kluczowym   elementem   jest   współpraca
i koordynacja branżowa. W wielu przypadkach wymaga ona czasochłonnych rozmyślań, a także szukania kompromisów oraz optymalnych rozwiązań. Dobrze dobrany zespół projektowy znacznie ułatwia proces opracowywania dokumentacji.

Dlatego w swoim zespole posiadamy doświadczonych inżynierów, którzy dążą do ociągnięcia wspólnego celu jakim kompleksowy projekt wielobranżowy.

Studium wykonalności

Studium wykonalności jest koniecznym elementem poprzedzającym rozpoczęcie starań o uzyskanie dofinansowania na realizację projektu ze środków funduszy Unii Europejskiej.

Jest to dokument, który ma na celu określenie, czy rozpatrywany projekt uda się zakończyć sukcesem. Dzięki takiemu rozeznaniu można dowiedzieć się, jakie zyski przyniesie realizacja.

Oferowane  przez  nas  studium  wykonalności  stanowi  podstawowy  załącznik  wniosku  o dofinansowanie przedsięwzięcia. Aby otrzymać miarodajne wyniki, należy przeanalizować wszystkie aspekty konieczne do realizacji planu. W ocenie wykonalności projektu sprawdza się posiadane oraz potrzebne zasoby, harmonogram na wykonanie, zagrożenia oraz szanse realizacji. Niezbędne jest określenie ograniczeń, które mogą zaistnieć. Równie ważnym składnikiem jest analiza kosztów inwestycji.

W związku z tym trzeba określić źródła finansowania (wewnętrzne, zewnętrzne) oraz posiadane zasoby. Ważne jest oszacowanie ryzyka oraz sprawdzenie czy firma lub instytucja zachowa płynność finansową w razie problemów.

Prawidłowo sporządzone studium wykonalności pozwoli ocenić praktyczność danego projektu. Pełna dokumentacja umożliwi obranie najlepszego planu działania lub wprowadzenie ewentualnych poprawek.

Co w takim razie ma na celu oferowane przez nas studium wykonalności?

Opracowanie takiego dokumentu ma dostarczyć wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu zainteresowanemu, jak instytucji finansującej, która dokonuje oceny inwestycji.