Inwestor zastępczy

Usługa inwestora zastępczego

Usługa Inwestora Zastępczego – kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego. W ramach działań naszej firmy zapewniamy wsparcie Inwestorom poczynając od przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy, a kończąc na odbiorach końcowych inwestycji.
Usługa inwestora zastępczego

Solidnie przygotowana przez nas dokumentacja przetargowa przyczynia się do wyłonienia wykwalifikowanej firmy wykonawczej. Po podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą dokładnie się z nią zapoznajemy i egzekwujemy jej zapisy na dalszych etapach inwestycji. Naszym zadaniem jest nadzorowanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów, weryfikujemy umowy podwykonawcze Wykonawcy oraz organizujemy narady budowy. Zapewniamy zespół wykwalifikowanych Inspektorów nadzoru niezbędnych branż, którzy opiniują przedłożone przez Generalnego Wykonawcę projekty, opracowania, plany, karty materiałowe i wszelkie inne opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i właściwego przystąpienia do prac.

Po rozpoczęciu robót budowlanych, reprezentując Inwestora na budowie, trzymamy pieczę nad prawidłowo realizowanymi pracami, dokonując regularnie odbiorów robót zanikowych, a także uczestnicząc w odbiorach częściowych. Zapewniamy wsparcie merytoryczne przez cały okres trwania inwestycji oraz nieustannie pilnujemy, aby prace wykonywane były zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, projektami, założeniami i wszelkimi uzgodnieniami. Końcowym etapem jest weryfikacja zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym oraz protokolarne potwierdzenie odbioru końcowego inwestycji.

Jesteśmy elastyczną firmą i nasze działania zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Inwestora.