O Nas

Jesteśmy firmą inżynieryjno-konsultingową, która od wielu lat zajmuje się wdrażaniem najefektywniejszych rozwiązań technicznych w energetyce w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania dla klientów instytucjonalnych i biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów służby zdrowia, Jednostek Samorządu Terytorialnego, uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw energetyki cieplnej. Świadczymy usługi z zakresu projektowania, pozyskiwania środków finansowych na inwestycje i optymalizacji działania infrastruktury energetycznej. Realizujemy z sukcesami projekty na obszarze całego kraju. W naszej działalności szczególny nacisk kładziemy na efektywność i bezpieczeństwo energetyczne oraz innowacyjne technologie energooszczędne.

Mając na uwadze potrzeby Klientów, realizowane przez nas opracowania techniczne obejmują kompleksową modernizację obiektów, poprawiającą ich efektywność energetyczną i funkcjonalność. Naszym Klientom udzielamy wsparcia przez cały okres trwania procesu inwestycyjnego, począwszy od koncepcji technicznej poprzez pomoc w pozyskaniu zewnętrznych środków finansowania, aż do fazy odbiorów inwestycji. Poprzez doradztwo w fazie projektowej i wykonawczej, doprowadzamy do skutecznego rozliczenia pozyskanej dotacji oraz uzyskania założonych wskaźników rezultatu projektu.

Szczególny nacisk kładziemy na efektywność i bezpieczeństwo energetyczne oraz innowacyjne technologie energooszczędne.