Projektowanie

Program funkcjonalno użytkowy

Remont lub przebudowa budynku wymaga przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). Jest to dokument opisujący podstawowy zakres zamówienia oraz oczekiwania Zamawiającego co do zmian w obiekcie. Jest to również podstawa do przeprowadzenia wyceny prac projektowych oraz robót budowlanych. Dodatkowo, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego sporządzany jest projekt budowlany i wykonawczy.
Program funkcjonalno użytkowy

Poprawne opracowanie PFU warto powierzyć grupie naszych inżynierów, którzy po przeprowadzeniu wizji lokalnej na obiekcie oraz zebraniu danych na temat eksploatacji obiektu, wybiorą najlepsze rozwiązanie, dopasowane indywidualnie do budynku. Dysponujemy specjalistami wszystkich branż: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej, dzięki czemu opracowany program funkcjonalno-użytkowy jest w pełni dopracowany.

Sporządzone    przez    nas    dokumenty    spełniają    wszystkie    wymagania    zawarte w obowiązujących przepisach. Są również tworzone zgodnie z wszelką wiedzą i sztuką budowlaną.

W przypadku posiadania koncepcji i pomysłu na dany budynek dopasujemy opracowanie do wymagań Inwestora. Nietypowe rozwiązania budowlane nie są również przeszkodą – zawrzemy informacje konieczne do poprawnego zrealizowania projektu.