Doradztwo techniczne

Audyty energetyczne przedsiębiorstwa

Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa został narzucony w Ustawie z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Zgodnie z zapisami ustawy przedsiębiorstwa, które w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały ponad 250 osób lub ich roczny obrót netto wyniósł więcej niż 50 mln euro, muszą sporządzać taki audyt co 4 lata począwszy od roku 2017. Przedsiębiorstwa takie powinny przeprowadzić kolejny audyt do 2021 roku.
Audyty energetyczne przedsiębiorstwa

Audyt powinien objąć co najmniej 90% całkowi-tej energii zużywanej przez przedsiębiorstwo w budynkach, instalacjach przemysłowych oraz w transporcie. Efektem audytu jest zaproponowanie modernizacji zwiększających efektywność wraz z podaniem konkretnej wartości energii możliwej do zaoszczędzenia.

Poprawnie sporządzony audyt może stanowić podstawę o planowania strategicznych inwestycji, które zwiększą konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a tym samym redukując koszty energii oraz budując dobry obraz firmy dbającej o środowisko i klimat.

Sporządzanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa wymaga wzajemnej współpracy między przedsiębiorstwem a audytorem. Model naszej współpracy można podzielić na 5 etapów.

Dobrą praktyką jest również myślenie o możliwych realizacjach zaproponowanych w audycie rozwiązań. Dla działań zwiększających efektywność energetyczną możliwe jest pozyskanie dodatkowego dofinansowania z szerokiej palety możliwości zarówno z środków krajowych jak i europejskich. Wybierając firmę audytorską warto kierować się możliwością przyszłej współpracy na eta-pie pozyskiwania dofinansowania. Długofalowa współpraca pozwala osiągnąć korzyści z tytułu lepszego zrozumienia zakładu oraz zachodzących w nim procesów, co usprawnia proces przygotowywania wniosków o dofinansowanie tym samym zwiększając ich szanse na pozytywne rozpatrzenie.