Pozyskiwanie finansowania

Termomodernizacja

Otrzymanie dotacji na termomodernizację budynków jest możliwe dzięki naszej pomocy. Możemy liczyć na uzyskanie dotacji na wymianę starych źródeł ciepła na nowe, spełniające warunki programowe oraz poprawę termoizolacji dzięki dociepleniu budynków, które skutecznie zminimalizują utratę ciepła.
Pozyskaliśmy już 1015466034

Na jakie działania możemy uzyskać finansowanie?

 • Ocieplenie budynku;
 • Wymianę systemu grzewczego;
 • Modernizację systemu cieplnego, wentylacyjnego i klimatyzacyjnego;
 • Instalację nowoczesnych rozwiązań, pozwalających na pobieranie energii
  z odnawialnych źródeł;

 

W czym możemy pomóc?

 • Przygotowywanie i koordynacja realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE;
 • Wybór odpowiedniego źródła finansowania inwestycji w obszarze termomodernizacji;
 • Pomoc w przeprowadzeniu audytu energetycznego niezbędnego do uzyskania dotacji;
 • Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji projektu;
 • Rozliczenie projektu z Instytucjami Zarządzającymi;
 • Opracowanie wniosku o dofinansowanie;
 • Skompletowanie i weryfikacja dokumentów formalnych;
 • Przygotowywanie ekspertyz i opracowań potrzebnych do uzyskania dofinansowania
 • Terminowe złożenie dokumentów;