Blog

FEnIKS – dotacje w ramach PE 2021-2027

Program FEnIKS 2021-2027 jest kontynuacją programu POIŚ 2014 – 2020 (infrastruktura, klimat, środowisko).

Starty konkursów zaplanowane są na początek 2022 roku, dlatego warto najbliższe miesiące poświęcić na przygotowanie się od strony technicznej, formalnej i prawnej do aplikowania w konkursach. Start konkursu jest zapowiadany na około 1 miesiąca przed, z doświadczenia wiemy, że jest to zbyt mało czasu by opracować dokumentację wniosku i załączniki (studium wykonalności, biznesplan, zgody administracyjno-prawno-środowiskowe, przeliczenia, analizy techniczno-ekonomiczne, audyty energetyczne itp.).

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/feniks-szansa-na-finansowanie-samorzadowych-przedsiewziec-rozwojowych