Blog

Konkurs CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE

Aktualnie trwa nabór wniosków w ramach konkursu CIEPŁOWNICTWO POWIATOWE – najważniejsze dane:
Zasady wsparcia:

  • dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych z obowiązkiem dopełnienia do 100% pożyczką z NFOŚiGW;
  • alokacja: około 229 mln PLN (z czego ok. 74 mln PLN w formie dotacji a 155 mln PLN w formie pożyczki);
  • progi pieniężne inwestycji: od 0,5 mln PLN do 300 mln PLN; progi pieniężne pożyczki: od 500 tys. PLN;
  • beneficjenci: spółki kapitałowe wytwarzające ciepło w którym JST ma więcej niż 50% udziału jednocześnie moc cieplna zamówiona systemu do 50 MW oraz spółki kapitałowe wytwarzające ciepło, w którym JST ma więcej niż 50%,
    jednocześnie JST jest na liście 122 miast średnich;
  • przedsięwzięcia: modernizacja istniejących urządzeń wytwórczych, przedsięwzięcia zmniejszające emisję, przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną (w naszym odczuciu niekoniecznie związane z samym źródłem np. wymiana pomp, oświetlenia, termo kotłowni), OZE, modernizacja sieci ciepłowniczej;
  • Terminy: 01.10.2020 – 17.12.2021;

Zapraszamy do współpracy!