Blog

Ruszył konkurs – 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Ogłoszono nowy program dla województwa śląskiego – 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.

Poniżej wytyczne konkursu:

Beneficjenci: Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, JST, spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa prowadzące działalność mieszkaniową (wszystkie muszą być z obszaru województwa śląskiego);

Intensywność finansowania: 85%;

Alokacja: 50 000 000 zł (z czego 2 mln na wspólnoty mieszkaniowe, 3 mln na spółdzielnie, reszta na pozostałe);

Terminy: 29.03.2021 – 28.05.2021 (rozstrzygnięcie planowane na listopad 2021);

Przedsięwzięcia: głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych (ocieplenie przegród, wymiana oświetlenia, przebudowa systemów c.o. i c.w.u., montaż instalacji OZE itd.).