Blog

Ruszył konkurs KOGENERACJA DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU

1 czerwca br. ruszył konkurs KOGENERACJA DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU.

Beneficjenci: Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW.

Zamkniecie konkursu zaplanowane jest na 16.12 br. lub do wyczerpania alokacji.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/nfosigw/kogeneracja-dla-energetyki-i-przemyslu

Z przyjemnością wesprzemy Państwa na etapie tworzenia dokumentacji (wniosek o dofinansowanie, PFU, załączniki itp.), udzielimy też odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące dokumentacji, konkursu oraz obszaru inwestycji.

Zapraszamy do współpracy!