Blog

Wytyczne konkursu KOGENERACJA DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU

KOMUNIKAT NFOŚiGW

W przypadku aplikowania o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”, w zakresie gotowości administracyjno-technicznej wymagane jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

  1. koncesji na wytwarzanie energii;
  2. warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej;
  3. kopii dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;
  4. dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomościami, na których będzie realizowane zamierzenie inwestycyjne objęte wnioskiem o dofinansowanie.