Blog

Wytyczne konkursu KOGENERACJA DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU

KOMUNIKAT NFOŚiGW W przypadku aplikowania o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”, w zakresie gotowości administracyjno-technicznej wymagane jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie: koncesji na wytwarzanie energii; […]

Wykaz konkursów planowanych przez NFOŚiGW na lata 2022-2030

Wykaz konkursów planowanych przez NFOŚiGW na lata 2022-2030: Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej, Przemysł energochłonny – OZE, Przemysł energochłonny – dekarbonizacja, Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu, Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej […]

Konkursy dotacyjne NFOŚiGW planowane na lata 2022-2030

Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej, Przemysł energochłonny – OZE, Przemysł energochłonny – dekarbonizacja, Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu, Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych, Wykorzystanie […]